Thành phố Thủ Đức, thành phố trong thành phố trực thuộc Trung ương vừa được TP Hồ Chí Minh công bố thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận. Trong đó, Thủ Đức trở thành trung tâm hành chính của TP Thủ Đức, Quận 2 trở thành trung tâm tài chính. Quận 9 sẽ trở thành trung tâm sáng tạo công nghệ và là khu vực phát triển năng động nhất. TP Thủ Đức có diện tích tự nhiên 211 km2, quy mô dân số hơn 1 triệu người, tiếp giáp với Bình Dương và Đồng Nai là những địa phương phát triển nhanh trong nhiều năm qua.

TRỌN BỘ