Chính quyền thành phố New York, nơi từng là tâm dịch lớn nhất của nước Mỹ, đã chính thức mở cửa hoạt động giai đoạn 3 từ ngày hôm qua.