Những phong trào cách mạng của lớp lớp thanh Việt Nam, tuy ra đời vào những thời điểm khác nhau nhưng đều xuất phát từ ý thức tự nguyện, tự giác, tự nhận thức trách nhiệm với Tổ quốc. Kỷ niệm tròn 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hãy cùng ôn lại những trang sử hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam để thêm hiểu và tự hào về những thời thanh niên sôi nổi.

TRỌN BỘ