Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tham gia rất tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động các cử tri trẻ, đặc biệt là cử tri lần đầu tham gia thực hiện nghĩa vụ công dân. Các cấp, bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, công trình, phần việc thanh niên để chào mừng thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TRỌN BỘ