Hạn mặn ở ĐBSCL được dự báo rất gay gắt ngay từ những tháng đầu năm. Bộ NN & PTNT vừa quyết định thành lập Tổ Tiền Phương phòng chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn tại khu vực này

TRỌN BỘ