Người Việt ta xưa vốn quan niệm "Tháng Giêng là tháng ăn chơi". Thế nhưng dịch COVID-19 đã khiến nhiều lễ hội phải tạm dừng. Thiếu vắng những ngày trảy hội đông đúc, tưng bừng nhưng không vì thế mà tháng Giêng năm nay mất đi nét văn hóa truyền thống vốn có. Vậy tháng Giêng không ăn chơi trong trạng thái bình thường mới sẽ như thế nào?

TRỌN BỘ