Cứ vào tháng 4 hàng năm, nhiều hoạt động lại được tổ chức để tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ngày 1/4 vừa qua là tròn 20 năm người nhạc sĩ tài hoa rời xa trần thế. Những người bạn, người hâm mộ đã tụ họp tại ngôi nhà của cố nghệ sĩ tại Tp. Hồ Chí Minh để cùng nhớ về ông.

TRỌN BỘ