Giữa tháng 11 vừa qua, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được ký kết. Với một loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) đã có từ trước, việc thêm RCEP có giúp doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường, tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu hay sẽ rơi vào "hiệu ứng tô mì"?

TRỌN BỘ