Thái tử Anh dương tính với covid-19, sau khi có biểu hiện có các triệu chứng nhẹ nghi là nhiễm covid-19.