Một huyện ở miền Bắc Thái Lan đã phát động chiến dịch xổ số nhằm thúc đẩy hoạt động tiêm phòng Covid-19 ở địa phương và đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân ở đây. Cụ thể từ tháng 6, mỗi tuần sẽ có 1 người tiêm vắc xin được chọn ngẫu nhiên để trao 1 con bò trị giá 10.000 bath.

TRỌN BỘ