Trong khi dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, đa số các quốc gia đều "cửa đóng then cài" thì vẫn có một số ít nước vẫn mở cửa chào đón khách du lịch điển hình nhất là Thái Lan. Tuy nhiên, có lẽ du khách quốc tế nào muốn đến xứ sở chùa vàng trong thời điểm này thì cần phải cân nhắc.

TRỌN BỘ