Việc một nền tảng Proptech được đầu tư tới 33 triệu USD tại Việt Nam vừa tuyên bố ngừng hoạt động khiến nhiều người không khỏi đặt dấu hỏi về khả năng thành công của mô hình này tại một thị trường vốn rất sôi động.

TRỌN BỘ