Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu đã khiến cho du lịch Việt Nam đối mặt với những khủng hoảng chưa từng có, thiệt hại lên tới 23 tỷ USD, chuỗi tăng trường liên tục trong 10 năm bị đứt gãy. Những đợt dịch liên tiếp khiến cho sức khỏe của gần 3.000 doanh nghiệp lữ hành và 3 vạn cơ sở lưu trú bị đe dọa nghiêm trọng.

TRỌN BỘ