Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình: Một năm chuyển đổi số của Việt Nam trong bối cảnh COVID-19; Những ông lớn công nghệ như Alibaba, Baidu, Tencent đều đang bị chính phủ Trung Quốc siết chặt kiểm soát; Kinh tế Việt Nam đang ở đâu trong năm 2020 qua góc nhìn mạng xã hội.

TRỌN BỘ