Tạp chí kinh tế cuối tuần có những nội dung đáng chú ý: Khí thải CO2 cũng có thể mua bán; Quyền năng đáng gờm của mạng xã hội trong 1 hình thái kinh tế mới- chủ nghĩa tư bản giám sát; 2 tuần đầu năm mới, số lượng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục tăng đột biến

TRỌN BỘ