Những tin tức đáng chú ý: Lãi suất gửi tiết kiệm thấp nhưng tiền gửi vào vẫn nhiều hơn rút ra; đâu là điểm đến của dòng tiền: chứng khoán hay bất động sản?; liên tiếp những hình thức đa cấp biến tướng dưới dạng tiền ảo, ngân hàng ảo; nhà siêu mỏng, siêu méo tại đường Trường Chinh, Hà Nội.

TRỌN BỘ