Tin tức ở đâu - VTV ở đó: Tin tức ngày nay đến với chúng ta bằng đủ mọi phương tiện và nền tảng.Nhưng những ngày đầu, tin tức truyền hình đã đến với khán giả Việt Nam như thế nào? Vì sao trong thời điểm bom đạn ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, những bản tin thời sự đầu tiên trên truyền hình vẫn đến được với khán giả Việt Nam và sau đó đi ra thế giới?

TRỌN BỘ