Ngày mai 21/5 trên cả nước, công an xã sẽ chính thức triển khai thực hiện cấp biển số xe mô tô. Việc xử lý phạt nguội các hành vi vi phạm an toàn giao thông thì cũng được phân quyền cho công an cấp xã, huyện theo thẩm quyền. Điều này sẽ tạo nhiều thuận lợi cho người dân.

TRỌN BỘ