Ngoài các tổ chức tín dụng, cá nhân và tổ chức kinh tế đều có thể nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Quy định mới này được dự báo sẽ mở cửa cho thị trường tín dụng dân sự giữa cá nhân, hộ gia đình và giữa các tổ chức, doanh nghiệp với nhau, giúp đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên. Ngay lập tức, nhiều người đã đón nhận và sẵn sàng cho các giao dịch vay mượn giữa các cá nhân.

TRỌN BỘ