Người dân đang tham gia cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, hay không thể quay về nơi cư trú đều có thực hiện quyền bầu cử của mình. Đây là một trong những thông tin được Sở Nội vụ Tp. Hồ Chí Minh cho biết trong cuộc họp chiều qua của UBND TP. HCM. Tp. Hồ Chí Minh.

TRỌN BỘ