Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2021 này ở mức 12%, tương đương con số đạt được trong năm 2020. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tín dụng 12% sẽ được điều chỉnh, tùy thuộc sức khỏe của nền kinh tế cũng như nhu cầu vốn thực tế của các doanh nghiệp…

TRỌN BỘ