Hủy, không hủy rồi lại hủy… đó là những gì đã diễn ra trong những ngày qua với 3 hãng viễn thông hàng đầu của Trung Quốc niêm yết tại sàn chứng khoán Mỹ. Và đi kèm với những biến động đó là sự bất ổn cho cả các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp này.

TRỌN BỘ