2 năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam, hàng nghìn người nước ngoài vi phạm luật xuất nhập cảnh đã bị phát hiện. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng các doanh nghiệp trong nước để xin phê duyệt cho người nước ngoài nhập cảnh không đúng đối tượng. Thậm chí còn lập ra các công ty ma để đưa người nước ngoài vào Việt Nam. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh trong bối cảnh phức tạp như hiện nay

TRỌN BỘ