Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đang tổ chức các đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, hướng tới Đại hội Đảng và Tết Nguyên Đán. Một trong những trọng tâm của các đợt cao điểm này đó là xử lý vi phạm nồng độ cồn.

TRỌN BỘ