Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản giao Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng tăng cường việc giám sát đối với đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Khánh Sơn.

TRỌN BỘ