Tổ chức sản xuất, tiêu thụ các loại nông sản mùa vụ ngắn nhưng sản lượng lớn như vải, nhãn, xoài, thanh long, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp như thế nào để không bị đứt gẫy, ùn ứ? Đây được coi là một trong những nội dung quan trọng được các địa phương cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương quan tâm, thảo luận trong Hội nghị trực tuyến thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại Hà Nội.

TRỌN BỘ