Việc bắt tay giữa 2 DN lớn hàng đầu Việt Nam về sản xuất và bán lẻ được dự báo sẽ ảnh hưởng tích cực đến lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp nội trên thị trường bán lẻ

TRỌN BỘ