Hôm nay, 23/3 là ngày Khí tượng thế giới. Chủ đề của năm nay là "Đại dương, Thời tiết và Khí hậu của chúng ta". Trong đó nhấn mạnh số liệu quan trắc trên đại dương. Đại dương bao phủ tới 70% diện tích của Trái đất, đóng vai trò rất quan trọng đối với hệ thống khí hậu và đời sống của chúng ta. Do vậy, mỗi số liệu trên biển có vai trò quan trọng cho tàu thuyền, cảnh báo thiên tai, biến đổi khí hậu. Cũng vì thế, đặt ra thách thức rất lớn đối với các quan trắc viên để có được những số liệu này.

TRỌN BỘ