Nhằm giảm áp lực cho học sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chỉ phải thi 3 môn Toán, Văn Ngoại Ngữ, thay vì 4 môn như năm học trước. Đứng trước một kỳ thi của năm học “đặc biệt”như thế này, tâm lý của phụ huynh và học sinh sẽ ntn?

TRỌN BỘ