Khi chứng kiến biện pháp an ninh cách ly nghiêm ngặt của chính quyền địa phương, người dân sống gần khu cách ly đã tin tưởng hơn vào các biện pháp bảo vệ của chính quyền.

TRỌN BỘ