Những nội dung đáng chú ý: Niềm hy vọng đặt vào vắc xin; Kinh nghiệm từ các chương trình tiêm chủng thành công; Thế giới đang rất cần vắc xin; Khoảng 56 triệu người Mỹ đã được tiêm vắc xin; Tiến độ phân phối và tiêm chủng vắc xin chống Covid-19; Tâm sự của tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vắc xin; Sống chung với Covid-19...

TRỌN BỘ