Trong thời điểm dịch bệnh, những ứng dụng của công nghệ đã mang đến những giải pháp rất thiết thực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bản đồ SOS Map - 1 trong những tấm bản đồ cứu trợ đặc biệt trong mùa dịch này. Hoạt động trên nền tảng Google Maps, ứng dụng SOS Map như là một sợi dây kết nối những người dân gặp khó khăn với cộng đồng xung quanh, cùng tìm hiểu về hoạt động của tấm bản đồ đặc biệt này.

TRỌN BỘ