Đánh bắt thủy sản bằng xung điện là hành vi vi phạm pháp luật. Mặc dù bị lực lượng chức năng ngăn cấm nhưng tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến trên nhiều tuyến sông tại tỉnh Đồng Tháp. Không chi gây hại đến nguồn lợi thủy sàn mà hành vi này còn cướp đi sinh mạnh của nhiều người.

TRỌN BỘ