Tỉnh Quảng Ninh đã cho phép điểm du lịch, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, dịch vụ mở cửa trở lại từ trưa 8/6. Động thái này được chính quyền đưa ra sau 30 ngày không ghi nhận ca nhiễm cộng đồng. Trước diễn biến tích cực này, các ban ngành đoàn thể, các công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp để vừa kích cầu du lịch, vừa đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Trước mắt chỉ đón khách trong tỉnh, và duy trì nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Việc mở cửa trở lại trong thời điểm vàng du lịch hè là giải pháp nhằm phục hồi lĩnh vực du lịch dịch vụ, đồng thời làm tiền đề mở rộng thị trường khách du lịch ở các địa bàn an toàn trong cả nước thời gian tới.

TRỌN BỘ