Ước tính đến hết tháng 5 vừa qua thì thị trường chứng khoán ghi nhận hơn 5,6 triệu tài khoản chứng khoán giao dịch trong nước. Như vậy mục tiêu Chính phủ đặt ra là vào năm 2025 Việt Nam sẽ có 5% dân số đầu tư vào chứng khoán đã được hoàn thành sớm 3 năm. Tuy nhiên, số lượng liệu có đang đi cùng chất lượng hay không?

TRỌN BỘ