Những nội dung đáng chú ý có trong bản tin: Đà Nẵng chính thức nới lỏng giãn cách từ 0h hôm nay. Một số dịch vụ đã sẵn sàng hoạt động trở lại; Trong khi đó, dù các doanh nghiệp đang lần lượt hoạt động trở lại, thế nhưng Bắc Giang đang đối mặt với thách thức thiếu hàng nghìn công nhân; Google phải thay đổi cách quảng cáo trực tuyến để tuân thủ luật chống độc quyền của Pháp.

TRỌN BỘ