Những thông tin đáng chú ý có trong bản tin: Vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước giải ngân trong 4 tháng đầu năm đạt mức cao nhất giai đoạn 2017-2021. Việc thúc đẩy giải ngân đang được các bộ ngành địa phương triển khai như thế nào? Tăng 26.000% trong nửa năm 2021, cơn sốt đồng tiền số được các chuyên gia giải mã như thế nào? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động đối phó nguy cơ tắc nghẽn nông sản do ảnh hưởng COVID-19

TRỌN BỘ