Những tin tức đáng chú ý: IMF: Tăng trưởng GDP Việt Nam 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới; Để Việt Nam hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư Hoa Kỳ; CEO Softbank dự trữ tiền mặt chuẩn bị cho “kịch bản tồi tệ nhất”;...

TRỌN BỘ