Những thông tin đáng chú ý: Bước đi của FED sẽ tác động dài hạn lên thị trường như thế nào? Cục Hàng hải kiểm tra giá vận chuyển container của 11 hãng tàu ngoại. Hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu ngành gỗ đã nhận đủ đơn hàng đầu năm. Người nông dân cần nhiều hỗ trợ để tiêu thụ vải năm 2021.

TRỌN BỘ