Những nội dung chính: Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngăn chặn giao dịch rút tiền mặt từ thẻ tín dụng và giao dịch liên quan tới cá độ, cờ bạc. Vietcombank, BIDV, MSB... hàng loạt ngân hàng công bố kết quả kinh doanh tăng trưởng trong năm 2020, chưa chuyển nhóm nợ khiến Ngân hàng báo lãi cao. Mất hơn 9 triệu việc làm chỉ trong 1 năm, thất nghiệp Mỹ ở mức tồi tệ nhất trong hơn 80 năm qua.

TRỌN BỘ