Những nội dung đáng chú ý: Các doanh nghiệp kiến nghị tháo gỡ khó khăn về kiểm dịch thực vật; 3 ngân hàng thương mại ký hợp đồng cho Vietnam Airlines vay 4000 tỷ đồng; Trung Quốc tăng cường giám sát các công ty niêm yết tại nước ngoài; Đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng lại vướng;...

TRỌN BỘ