Những nội dung đáng chú ý: Hà Nội thực hiện 3 tại chỗ trong khu công nghiệp Thăng Long; Nhiều giải pháp cấp bách giải quyết hàng tồn kho cho cảng Cát Lái; Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 7 tháng đầu năm; Lãi suất cho vay mua nhà giảm; Singapore cấp giấy phép tiền điện tử đầu tiên.

TRỌN BỘ