Những thông tin đáng chú ý có trong bản tin: Mức quy đổi của đồng Nhân dân tệ và USD đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2018; Đề xuất nâng giao dịch lô chẵn trên HSX lên 1.000 chứng khoán; Việt Nam đang thu hút để trở thành cứ điểm chiến lược trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển.