Những thông tin đáng chú ý: Siết chặt quy định cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng mất khả năng chi trả. Nông sản vùng dịch có nhiều ưu tiên xuất khẩu. Bắc Ninh chủ động cung ứng hàng hóa cho nhân dân.

TRỌN BỘ