Bản tin có một số nội dung đáng chú ý: Xuất khẩu thuỷ sản tăng trưởng ấn tượng trên nhiều thị trường; Giá cả hàng hoá toàn cầu có nguy cơ tăng vọt do cước container tăng vượt kiểm soát; Nhiều vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn nước ngoài;...

TRỌN BỘ