Quốc hội thảo luận về dự luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 4 tấn quần áo cắt mác nước ngoài gắn nhãn thương hiệu Việt Nam; Doanh thu ngày độc thân của Alibaba chạm mốc 23 tỷ USD.

TRỌN BỘ