Những nội dung chính: Nâng xếp hạng tín nhiệm, lạc quan về tăng trưởng của Việt Nam, tuy nhiên các tổ chức quốc tế đều nhấn mạnh, mấu chốt mang tính chiến lược hiện nay vẫn là tiến độ tiêm vắc-xin ngừa COVID-19; Lần đầu tiên Ngày hội livestream mỗi xã phường 1 sản phẩm được tổ chức; Thỏa thuận lịch sử về thuế doanh nghiệp toàn cầu tối thiểu được các Bộ trưởng Tài chính nhóm G7 thông qua...

TRỌN BỘ