Những nội dung đáng chú ý: Đồng bảng Anh có thể ngang giá với USD vào cuối năm; Giải ngân vốn FDI cao nhất từ đầu năm; Tác động từ sự cố đường ống khí đốt Nga;...

TRỌN BỘ