Những nội dung đáng chú ý: Gỡ vướng pháp lý để nhân rộng khu công nghiệp sinh thái; Vùng Vịnh - Vịnh tránh bão năng lượng của Châu Âu; Đồng bảng Anh hướng tới ngang giá với USD;..

TRỌN BỘ