Những nội dung đáng chú ý: Các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất sau Nghị quyết 128; Ngành gỗ hướng đến sử dụng toàn bộ gỗ nguyên liệu hợp pháp; Các nước ASEAN thiếu lao động sản xuất; TP. Hồ Chí Minh xác định 3 giai đoạn phục hồi ngành du lịch; Trung Quốc dư thừa 30 triệu bất động sản tồn kho; Quỹ ETF Bitcoin đầu tiên chuẩn bị hoạt động tại Mỹ.

TRỌN BỘ